Sluneční lázně
V minulém čísle jste se mohli dočíst o slavných vzdušných lázních v Jabloneckých Pasekách. Smržovské vzdušné a sluneční lázně sice patřily k těm skromnějším, jejich obliba u místních byla ale velká. Zařízení, které je již patrné na pohlednicích z počátku 20. století, se nacházelo pod „sokolovnou“. V roce 1928 prošlo celkovou renovací, o niž se zasloužil spolek pro péči o zdraví (Verein für Gesundpflege). Podle dochovaného plakátku vykonával dozor od osmé hodiny ranní do sedmé hodiny večerní spolehlivý plavčík, jenž zároveň vyučoval plavání. Dospělí platili 1,50 Kč, děti 0,50 Kč a celoroční permanentka přišla na 20 Kč. Po válce koupaliště zaniklo a dnes ho připomíná jen rybníček v Tyršově ulici. Na krásné časy ve slunečních lázních vzpomíná paní Jarmila Obručová, dcera ředitele školy Františka Janků. Před začátkem války tu v letních měsících trávila každou volnou chvilku. Nikde prý tak dobře nechutnal chleba s máslem. Maminka jí ho mohla klidně doma připravit, ale koupený ve slunečních lázních chutnal mnohem lépe. Když se Jarmila s rodiči vrátila po válce do Smržovky, čekala na ni v místě slunečních lázní jen nádrž plná čolků.

 
Priebschovy zaměstnanecké lázně
V roce 1909 postavila firma Johann Priebsch Erben pro své zaměstnance lázně v blízkosti tzv. dolní přádelny. Využívány byly údajně až do konce druhé světové války. Po ní již nebyla snaha lázeňský provoz obnovit. Dlouho byly prostory prázdné, až v roce 1964 tu byla vybudována průmyslová pekárna, známá pod jménem Tanvaldská.

 
Koupaliště a lázně v Údolní ulici
Lázně vybudoval Wilhelm Staffen, zemědělec a hospodský z Údolní ulice, ačkoliv paradoxně sám neuměl plavat a neměl rád vodu. Neobvyklý byl ostatně i prvotní impulz – furiantská hospodská sázka, že zařízení dokáže do roka a do dne postavit. Stalo se a roku 1909 mohl být zahájen provoz. Paní Staffenová ovšem proklínala každý kámen a cihlu, neboť se zadlužili na celý život a z finančních důvodů nakonec v roce 1924 prodali lázně městu. Reklamní builletin města Smržovky z roku 1928 uvádí, že v městských lázních je k dispozici dostatečný počet vanových a parních lázní. Voda je silně radioaktivní. Poskytovány jsou veškeré lékařské, elektrické a pryskyřičné koupele, které jsou prováděny přesně podle lékařských předpisů. Zvláštní pozornost si zaslouží rašelinové lázně, kdy se rašelina používá z vlastních městských rašelinišť. Pro překvapující léčivé výsledky je pro revmatiky použití rašelinných lázní velmi prospěšné. Prostorné koupaliště s vzduchovými a slunečnými lázněmi nabízí milovníkům vody dostatečnou příležitost k vyřádění.
Koupaliště fungovalo do roku 1972, kdy bylo po několika letech marných snah vyhovět hygienickým předpisům uzavřeno. Samotné lázně prošly v roce 1968 rekonstrukcí, poskytovaly kromě speciálních koupelí i masážní služby, ale zájem o ně začal po čase slábnout a nic nevyřešila ani nepovedená privatizace. Objekt je v současnosti nevyužíván a chátrá.
Další zajímavosti o tomto lázeňském podniku se dočtete v příštích číslech Smržovského zpravodaje.

M. Ledecká a I. Urbanová
Smržovský zpravodaj, únor 2014

 
Vlevo lázně Wilhelma Staffena, napravo Staffenův hostinec v Údolní ulici.
Vlevo lázně Wilhelma Staffena, napravo Staffenův hostinec v Údolní ulici.
Priebschovy lázně v dnešní Hlavní ulici.
Priebschovy lázně v dnešní Hlavní ulici.
Sluneční lázně
Sluneční lázně
03.03.2014 16:52:43
t.jakoubeova
Kulturní středisko – Zámeček
náměstí T. G. Masaryka 1
468 51 Smržovka

tel. 483 369 325


email: t.jakoubeova@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one